Els nostres serveis

Fiscal. Laboral i Comptable:

 • Alta laboral empreses
 • Llei prevenció Riscos laborals i Vigilància Salut
 • Assegurances Conveni laboral
 • Mútua de A.T.
 • Atenció Contractes laborals. INEM - Contrat @

Financer

Mercantil-Jurídic

Administració Finques

API agent de la propietat immobiliària - Protocol

 • Compra - Venda
 • Arrendaments
 • Assegurances Generals - Catalana d'Occident

Comunitats

 • Introduccióin
 • Serveis
 • Contractes