Metodologia de Treball

(Relació Assessoria - Empresa)

  • Aproximació a l'Client / Empresa.
  • Tracte directe amb l'empresa client. Venem Confiança
  • Estudi i anàlisi de les necessitats fiscals, laborals, Financera i Legals de l'Empresa.
  • Recerca i Gestió de Subvencions i Ajudes.
  • Definició de les necessitats concretes de client.
  • Configuració de l'equip tècnic de treball.
  • Elaboració de pressupostos tancats.
  • Seguiment i control avaluatiu amb presentació, al menys un cop a el mes, de l'evolució de l'empresa.