COMPRA D’HABITATGE O LOCAL. TERMINI DE GARANTIA

La llei estableix terminis de garantia que van d’1 a 10 anys depenent de la gravetat dels defectes de construcció de l’immoble adquirit.

COMPRA D’HABITATGE O LOCAL. TERMINI DE GARANTIA

Depenent de la gravetat del dany o defecte constructiu que aparegui a l’habitatge o local adquirit, l’immoble té de garantia:

  • 1 any, per defectes de l’acabat.
  • 3 anys, per vicis o defectes que afecten l’habitabilitat.
  • 10 anys, per defectes que afecten la seguretat estructural de l’edifici.

Els defectes de construcció s’han d’exterioritzar dins d’aquests terminis. Si apareixen amb posterioritat, haurà caducat l’acció.

Un cop apareguin els defectes dins d’aquests terminis, l’adquirent té un termini de 2 anys per a emprendre accions judicials.

Per tant, la llei distingeix dos terminis diferents:

a)      Termini de garantia d’1, 3 o 10 anys, en el qual els defectes de construcció s’han d’exterioritzar o manifestar —termini de caducitat— (LOE, art. 17.1).

b)      Termini per a emprendre accions judicials de 2 anys, des que es manifestin aquests efectes —termini de prescripció— (LOE, art. 18).

El termini de garantia comença a comptar des que es signa l’acta de recepció d’obra.

El termini de prescripció comença a comptar en el moment en què es té coneixement del defecte.

 

Si necessiteu exigir que es duguin a terme reparacions per vicis de construcció al vostre immoble o que s’assumeixin responsabilitats per vicis ruinògens en el mateix, els nostres professionals es posen a la vostra disposició per a defensar els vostres interessos


Subscriu-te a la nostra newsletter