COMPRAVENDA D’HABITATGE

Termini per a reclamar quantitats entregades anticipadament en la compra d’un habitatge

COMPRAVENDA D’HABITATGE

Els promotors de tota classe d’habitatges, inclosos els que es duguin a terme en règim de comunitat de propietaris o societat cooperativa, que pretenguin obtenir dels adquirents entregues de diners per a construir-los, han de garantir, des de l’obtenció de la llicència d’edificació, la devolució de les quantitats entregades més els interessos legals mitjançant un contracte d’assegurança subscrit amb entitats asseguradores.

El comprador es pot dirigir simultàniament contra el promotor venedor i la seva asseguradora o avalador per a exigir-los solidàriament la devolució de les quantitats anticipades, quan no s’iniciï o no arribi a bon fi la construcció per qualsevol causa en el termini convingut. També cal dirigir-se únicament contra l’avalador o l’asseguradora sense haver de demandar el promotor per incompliment.

Aquestes afirmacions són a propòsit de la sentència favorable que ha rebut qui va reclamar les quantitats entregades de manera anticipada a l’asseguradora de la constructora de l’habitatge que pretenia adquirir, i que l’asseguradora li negava adduint que se li havia passat el termini per a reclamar-les, segons aquesta, de dos anys. Tot i que els tribunals van donar la raó a l’asseguradora, el comprador va decidir recórrer al Tribunal Suprem en entendre que aquest termini no era de dos, sinó de cinc anys, i aquest li ha donat la raó.

La diferència d’opinió és que l’asseguradora aplicava la Llei del contracte de l’assegurança i el comprador feia valdre el Codi Civil, pel que fa al termini de prescripció d’accions personals. La primera assenyala dos anys i el segon, cinc anys. El Tribunal Suprem ha argumentat que no tindria cap sentit que el termini dels compradors fos més curt en el cas de l’assegurança que en el d’aval solidari, ja que les dues formes de garantia són obligatòries per al venedor i s’estableix que els drets dels compradors tenen el caràcter d’irrenunciables.

Si us trobeu en una situació similar, els nostres professionals poden analitzar el vostre cas i emprendre les accions més adequades per a defensar els vostres drets.


Subscriu-te a la nostra newsletter