GESTIÓ URBANÍSTICA D’INICIATIVA PRIVADA

El silenci administratiu en l’aprovació d’un projecte d’execució particular opera en sentit negatiu al contrari d’aquells d’iniciativa pública

GESTIÓ URBANÍSTICA D’INICIATIVA PRIVADA

Els efectes del silenci administratiu sobre una sol·licitud d’aprovació d’un projecte d’actuació urbanística depenen del caràcter de la iniciativa. Quan es tracta d’iniciativa pública, el silenci s’ha d’entendre positiu; no obstant això, quan es tracta d’iniciativa privada, el silenci s’ha d’entendre negatiu.

Així de clar ha sigut el Tribunal Suprem en una sentència recent que resolia un recurs presentat pel promotor d’un projecte d’actuació urbanística d’iniciativa particular la sol·licitud del qual va ser desestimada per silenci administratiu, tant en la via administrativa primer com posteriorment en la judicial.

Els raonaments oferts al promotor per a desestimar les seves pretensions apunten a que conferir al silenci administratiu caràcter positiu en un projecte d’actuació promogut per particulars és tant com transferir a aquests facultats de servei públic, cosa que està prohibida per la llei.

 

Si  us sentiu perjudicat i disconforme amb una actuació administrativa, els nostres professionals us poden assessorar en defensa dels vostres drets.


Subscriu-te a la nostra newsletter