IRPF. Deducció per compra o lloguer

Molts contribuents encara poden gaudir al seu IRPF de les deduccions per adquisició i lloguer d’habitatge

IRPF. Deducció per compra o lloguer

Els contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual abans de l’1 de gener del 2013 poden seguir aplicant a l’IRPF la deducció per adquisició d’habitatge:

  • Aquesta deducció és un 15% de les quantitats que es destinen cada any al pagament de l’habitatge, fins a una base de deducció màxima de 9.040 euros. Per tant, la deducció màxima anual és de 1.356 euros.
  • A més de les quotes del préstec, es poden incloure a la base de deducció les primes satisfetes per les assegurances de danys i de vida que el banc hagi obligat a contractar, així com els desemborsaments o cobraments per instruments de cobertura de tipus d’interès.

D’altra banda, els arrendataris d'habitatge amb una base imposable d’IRPF inferior a 24.107,20 euros que van contractar el lloguer del seu habitatge abans del 2015 també poden seguir gaudint d’una deducció del 10,05 % de les quantitats satisfetes, amb una base de deducció màxima de 9.040 euros.

  • En aquest cas, es poden incloure com a major base de deducció, a més dels lloguers, les despeses i tributs que correspongui satisfer a l’arrendatari però que, segons les condicions del contracte, vagin a càrrec de l’inquilí (quotes de la comunitat, IBI...).
  • En canvi, els honoraris satisfets a l’agència immobiliària, els subministraments, la taxa de escombraries i els costos d’aval, entre d’altres, no formen part d’aquesta base.

 

 

Us assessorarem en totes les qüestions relatives a la vostra declaració de l’IRPF.


Subscriu-te a la nostra newsletter