JUNTA DE PROPIETARIS. VINCULACIÓ D’ACORDS

Els acords de la junta de propietaris que infringeixen una llei imperativa són radicalment nuls encara que no hagin estat impugnats

JUNTA DE PROPIETARIS. VINCULACIÓ D’ACORDS

El propietari d’una plaça de garatge que pertany a un complex immobiliari va procedir, després d’adquirir-la, a tancar-la sense demanar autorització a la comunitat de propietaris, ja que el títol constitutiu del complex immobiliari l’autoritzava a fer-ho.

No obstant això, la junta de propietaris després va acordar per unanimitat sol·licitar a aquest propietari la retirada del tancament donant-li un termini per a fer-ho. A més, els veïns van decidir unànimement denegar els tancaments dels garatges en general.

Com que el propietari no va accedir a retirar el tancament, la comunitat va procedir a demandar-lo demanant que es reposés la plaça al seu estat original. Els tribunals van donar la raó a la comunitat, perquè aquest propietari no va impugnar els acords i aquí regeix el principi de vinculació dels acords de la junta de propietaris, de manera que els acords contraris als estatuts no són radicalment nuls, sinó anul·lables; és a dir, se n’ha d’instar la nul·litat.

Aquest veí va decidir llavors recórrer al Tribunal Suprem, entenent que la comunitat havia infringit el principi de bona fe i que va adoptar els acords malgrat que el tancament de la plaça estava autoritzat pels estatuts de la comunitat.

Ara el Tribunal Suprem ha donat la raó a aquest veí, en base a l’anomenada doctrina dels actes propis, segons la qual, si una persona obra d’una determinada manera en la confiança d’una situació consentida, després no hi pot anar en contra qui hagi generat aquesta situació. En aquest cas, es van dur a terme unes obres durant la vigència de la norma estatutària que permetia fer-ho. Només després que aquestes obres fossin executades, la junta, contrariant la norma estatutària a la qual estaven vinculades, acorda requerir-ne la demolició. Els estatuts de la comunitat, creats pel promotor immobiliari, han sigut mantinguts de manera pacífica per la comunitat durant molt de temps sense promoure o intentar que es modifiquin, per la qual cosa després no pot deixar-los sense efectes unilateralment.

Els nostres professionals us assessoraran en situacions de controvèrsia entre propietaris i comunitats de veïns