LLICÈNCIES D’OBRES EN ESTAT D’ALARMA

Durant l’estat d’alarma es poden concedir llicències, especialment de primera ocupació d’habitatge

LLICÈNCIES D’OBRES EN ESTAT D’ALARMA

L’estat d’alarma no ha impedit la possibilitat de continuar i resoldre la tramitació dels procediments administratius que haguessin pogut causar perjudicis greus a l’interessat, amb la conformitat del mateix.

Potser no té gaire sentit concedir llicències durant l’estat d’alarma, atès que les obres no es podran dur a terme, però des que el 13 d’abril es va aixecar la restricció de mobilitat per a determinats serveis i, per tant, es van reprendre les obres de construcció amb algunes limitacions, com és el cas de les obres de reforma interior en edificis habitats, té tot el sentit del món atorgar llicències per a aquelles obres que no estiguin afectades per les limitacions a què hem fet al·lusió i que, per tant, es  poden executar.

En el cas d’una llicència de primera ocupació, en ser l’habitatge de primera necessitat, té més sentit que s’atorgui la llicència, per a evitar danys i perjudicis a l’interessat, per la qual cosa aquesta s’hauria d’atorgar el més aviat possible.

 

Els nostres professionals us poden assessorar en qüestions sobre llicències d’obres o continuació o resolució d’expedients relacionats amb aquestes que s’hagin pogut veure afectats per la situació d’estat d’alarma.


Subscriu-te a la nostra newsletter