PRÉSTEC HIPOTECARI. TERMINI PER A RECLAMAR-NE LA NUL•LITAT

La llei estableix quatre anys des del moment en què el client té coneixement de tots els fets determinants del consentiment prestat

PRÉSTEC HIPOTECARI. TERMINI PER A RECLAMAR-NE LA NUL•LITAT

El Codi Civil estableix quatre anys de termini per a exercir les accions de nul·litat, en cas d’error o ànim fraudulent, que comença a córrer des que el contracte es consumeixi.

En el cas dels préstecs bancaris de diners, el banc i el client presten el seu consentiment en el contracte, fixant-hi els elements essencials (subjectes intervinents, import del préstec, termini, interès, garanties, etc.), abans que el prestador entregui els diners al prestatari.

Aquesta consumació té lloc quan es produeix l’entrega dels diners per part del banc al client, en tractar-se del moment en què aquest rep la prestació.

Així ho ha recordat el Tribunal Suprem (TS) en una sentència recent que resolia un litigi entre un client i el banc, respecte a una hipoteca multidivisa, en el qual el client sol·licitava que es declarés la nul·litat del contracte, precisament en atenció a la referida determinació en divises, que havia donat lloc a que prestés el seu consentiment de manera viciada, a causa de la complexitat d’aquest tipus de clàusules.

El TS ha reconegut que un préstec en divises és, efectivament, un contracte que presenta una complexitat especial, i per aquesta raó la consumació del contracte, a l’únic efecte de determinar el moment inicial del termini d’exercici de l’acció d’anul·lació del contracte per error del client o intenció fraudulenta del prestador, no pot quedar fixada abans que el client hagi pogut tenir coneixement de tots els fets determinants de l’error o intenció fraudulenta.

No obstant això, en el caso enjudiciat, la demanda es va interposar quan ja havien passat més de quatre anys, des que el client va tenir coneixement dels fets determinants de l’error i es va desestimar la pretensió demandada.

Si penseu dur a terme algun tipus d’operació o negoci que inclogui la formalització d’un contracte de crèdit immobiliari, els nostres professionals us poden assessorar en defensa dels vostres interessos.


Subscriu-te a la nostra newsletter