Sobre nosaltres

Com a tal, a&a, planifica, gestiona i controla les accions administratives que li són pròpies dins de la seva missió de cobrir aquelles necessitats administratives, econòmiques i legals dels seus clients.

Però la nostra operativitat depassa el marc de l'assessoria tradicional i a l'ús. En a&a assumim, des del seu origen, totes les disciplines que conformen el món interior de l'empresa.

No ens conformem, per exemple, amb actuar diligent i apropiadament en matèria comptable, sinó que propiciem solucions per pal·liar la pressió tributària de l'empresa, adequar els contractes laborals a les necessitats organitzatives de la mateixa o gestionar el finançament més convenient per a aquest projecte somiat pels seus directius.

A través d'un enfocament multidisciplinari que agrupa totes les funcions de manera coordinada i complementària aconseguim oferir als el client un servei global.

L'experiència professional de a&a, abasta tots els sectors empresarials dins de les PIME.

A aquestes s'ha centrat, i dedicat els seus millors esforços, el grup a&a al llarg dels últims anys.